background

Национално състезание "Млад фермер", Регионален кръг за Северна България

Националното състезание „Млад фермер”, Регионален кръг за Северна България, организирано от Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието-Русе се проведе на 29 и 30 март 2018 г. в ПГСС “Ангел Кънчев".

Официалното откриване беше на 29.03.2018 год. от 14 часа в хотел „Рига“.

Участваха 29 отбора от 29 професионални гимназии от Северна България.

Поздравяваме победителите и всички участници.

Крайно отборно класиране

1. Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" - Русе

2. Професионална гимназия по аграрно стопанство - Добрич

3. Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" – Провадия

 

Изказваме сърдечна благодарност на организаторите - МОН и Регионално управление на образованието – Русе и партньорството на Аграрен университет – Пловдив.

Особено признателни сме за подкрепата на:

Господин Пламен Стоилов - Кмет на община Русе

д-р Росица Георгиева - Началник на Регионално управление на образованието – Русе

Госпожа Наталия Кръстева - Заместник-кмет „Комунални дейности”

доц. д-р Галина Дякова - Директор на ИЗС "Образцов чифлик" – Русе

Димчо Недялков - производствено-експериментална база ИЗС "Образцов чифлик"

ЗКПУ село Тетово

Регионален съюз на фермерите – "Дунавско зърно"

проф. Венелин Терзиев – изпълнителен директор "Скални материали" АД Русе

Фирма "Евробанз" ООД

"Екогея" ЕООД

ЗК "Каран" – председател Иван Стоянов

ЕООД "Паркстрой" – Русе

ОП "Комунални дейности" - Русе

Областна дирекция по безопасност на храните - Русе

РУ "Ангел Кънчев"

ОО Автомобилна администрация

Ф+С АГРО ООД

Метика - 2000 ООД – Русе

Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД

Апиария Трейд ЕООД

НУИ "Проф. Веселин Стоянов" – Русе

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе

Фолклорно танцово студио "Зора" – Русе

2020  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates