background

Презентация в библиотеката

На 29.06.2021 г. се представи презентация по дейност 2.3 по проекта "За плодовете на земеделския труд!" - партньорска дейност на ПГСС "Ангел Кънчев" - Образцов чифлик, Русесъс Сдружение "Образователна палитра" и . Фондация "Русе - град на свободния дух".

Специални благодарности на Вероника Бонева, Тодор Тодоров, Владислава Великова и Десислава Йорданова, които гордо презентираха отделните периоди от историята на управление на ПГСС "Ангел Кънчев" - Образцов чифлик , както и образователните практики в историята на земеделското училище.

 


 

 

 

 

 
2023  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates