background

Реката и градът

Един прекрасен проект намери своето продължение. „Реката и градът” стана част от съвместната инициатива „Отворени врати” между училището по изкуствата и професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев”. Рибите, които младите творци направиха по случай 55-годишнината на училището си, вече „плуват” в парка на Образцов чифлик. Композицията е подарък за 132-годишнината на първото средно земеделско училище в България. През цялата епоха от съществуването си   училището е давало най-новото в научното познание, в теорията и практиката. Дългът пред миналото, съприкосновението с природата, будят родовата ни гордост от вечния стремеж към неоткрити научни светове. А най-специфичното за училището, това което го характеризира и отличава е обичта на учителите и възпитателите към учениците, грижата да бъдат образовани и добри граждани и хора. Възпитаниците на училището обогатяват и облагородяват земята,  доближават  науката и нейните постижения до природата. Опитът на миналото, в съчетание с модерните открития на съвременното знание  са основни критерии в обучението по фермерство, ветеринарна медицина и производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия.

 Вратите на ПГСС“Ангел Кънчев“  са отворени за своите нови ученици. В това училище те ще срещнат учители, които могат да общуват с учениците с доверие и обич.  А това, което най-много радва педагогическия колектив на училището е признателността на всички завършили училището.

Всички желаещи осмокласници са добре дошли през новата 2015/2016 година.

 

     

2019  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates