background

Отличници

 

 

 

     

     Отличничката на Випуск 2015 година, Любослава Любчева Данева, ученичка от 12Б клас на ПГСС"Ангел Кънчев" е приета с максимален бал 30 в РУ"Ангел Кънчев", специалност Кинезитерапия. През месец Май 2015г., тя получи награда от Кмета на община Русе за постигнати високи резултати в училищната дейност.

 

    

 

2019  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates