background

 

ПГСС "Ангел Кънчев" - Образцов чифлик, гр. Русе е единственото в България училище – ферма, създадено по модела на френските земеделски училища, структурирано върху отделните елементи на завършения цикъл в производството, обработката и реализацията на селскостопанската продукция.

 

 

 

 

Уникално по своя климат и местоположение, училището е с богат потенциал от възможности за развитието на модерното европейско биоземеделие.

Училището разполага с безплатно общежитие, ученически стол с вкусна и здравословна храна на достъпни цени, физкултурен салон, учебна ветеринарна клиника, учебни и производствени работилници, учебна кола, трактори, обработваема земя и животновъдни ферми.

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 • Безплатни шофьорски курсове – категории B и Tкт;
 • Безплатни курсове за работа със земеделска техника;
 • Столова с вкусна храна и на достъпни цени, съобразенас всички норми на здравословното хранене;
 • Общежитие с минимална такса, безплатно за социално слабите ученици.

 

За учебната 2017/2018 г. осъществява прием на ученици след завършен VII клас въз основа на резултати от национално външно оценяване

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

(прием 26ученици)

Степен на образование - средно; Срок на обучение – 5 години; Професионална квалификация – трета

Изучавани предмети по професионална подготовка:

 

 • Английски език;
 • Трактори и автомобили;
 • Селскостопански машини;
 • Механизация
 • Работа с машинно-тракторни агрегати;
 • Експлоатация на земеделска техника;
 • Диагностика и ремонт.
 • Растениевъдство и животновъдство

 

Завършилите ще придобият знания и практически опит, насочени към механизирани операции при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни, управление, поддържане и ремонт на автомобили, трактори, комбайни, земеделски машини и друга самоходна земеделска техника.

 

 
2019  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates