background

Професионална гимазия по селскостопанство "Ангел Кънчев" - Образцов чифлик, гр. Русе е първото земеделско училище в България.Учебно-опитнотостопанство,животновъдните ферми (за крави, овце и зайци), съвременният машинен парк, създават отлични условия за практическо обучение на учениците

За учебната 2017/2018 г. училището осъществява прием на ученици след завършен VIII клас по документи, без приемен изпит,по следните професии и специалности:

 

 

 

ПРОФЕСИЯ: ФЕРМЕР

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

(прием 26 ученици)

 

 • В професията се изучават отглеждане на селскостопански култури и животни, управление и ремонт на селскостопански машини;
 • Практическото обучение се осъществява в учебно-опитното стопанство на училището и в реална работна среда;
 • Учениците се обучават безплатно и след успешно положени изпити, придобиват документи за водачи на МПС кат. В, Твк и Ткт;
 • Срок на обучение 4 години, ІІІ степен на професионална квалификация, възможности за кандидатстване по европейски проекти с придобитите диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация;
 • След завършване на обучението по специалността, с придобитите умения, завършващите ще могат да ръководят собствен земеделски бизнес, да работят в земеделски кооперации, фирми за търговия със селскостопанска продукция или да продължат във висши учебни заведения.

 

ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

(прием 13 ученици)

 

 • В обучението се акцентира върху отглеждане, диагностика, лечение и прилагане на основните методи на профилактика на животни;
 • Допълнително обучение по пчеларство за производство на пчелни продукти;
 • Срок на обучение 4 години, ІІІ степен на професионална квалификация, възможности за кандидатстване по европейски проекти с придобитите диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация;
 • Ветеринарният техник може да работи във ферми, където полага грижи за лечение и профилактика на различни видове животни, във ветеринарни клиники, амбулатории, лаборатории. Друга възможност е да работи в лаборатории, обслужващи изследователските институти, университети, лечебници или да продължи във висши учебни заведения.

 

 

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО–ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

(прием 13 ученици)

 • Завършилите придобиват знания и практически опит, насочени към производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия;

 • В региона има потребност от квалифицирани кадри за малкия и среден бизнес в сектора на производството на храни;
 • Срок на обучение 4 години, ІІІ степен на професионална квалификация, възможности за кандидатстване по европейски проекти с придобитите диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация;
 • След завършване на обучението по специалността, с придобитите умения , завършващите ще могат да ръководят собствен бизнес, да работят във фирми за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и хранителни вериги или да продължат във висши учебни заведения.
2019  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates