background

Проект по Програма "Еразъм+"

ПГСС "Ангел Кънчев" спечели финансирането на проект по Програма "Еразъм+", КД1 - "Образователна мобилност на граждани", сектор "Професионално образование и обучение"

Вижте повече за проекта

2020  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates