background

Прием 2014/2015

 

Прием

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

За всеки, който желае да бъде част от живота на гимназията и да получи добра професионална подготовка, предоставяме следната информация: През учебната 2015/2016г. гимназията ще предостави обучение по следните професии и специалности:

 

ПРИЕМ СЛЕД VІІІ КЛАС  - ПО ДОКУМЕНТИНТИ, БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ

ПРОФЕСИЯ: ФЕРМЕР, СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

·                    В професията се изучават  отглеждане на селскостопански култури и животни, управление и ремонт  на селскостопански машини;

·                    Практическото обучение се осъществява в учебно-опитното стопанство на училището и реална работна среда;

·                    Учениците се обучават безплатно и след успешно положени изпити, придобиват документи за водачи на МПС кат.В, Твк и Ткт;

·                    Срок на обучение 4 години, ІІІ степен на професионална квалификация, възможности за кандидатстване по европейски проекти с придобитите диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация;

·                    След завършване на обучението по специалността с придобитите умения , завършващите ще могат да ръководят собствен земеделски бизнес, да работят в земеделски кооперации, фирми за търговия със селскостопанска продукция или да продължат във висши учебни заведения.

ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК, СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

·         В обучението се акцентира върху отглеждане, диагностика, лечение и прилагане на основните методи на профилактика на животни;

·         Допълнително обучение по пчеларство за производство на пчелни продукти;

·         Срок на обучение 4 години, ІІІ степен на професионална квалификация, възможности за кандидатстване по европейски проекти с придобитите диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация;

  • Ветеринарният техник може да работи във ферми, където полага грижи за лечение и профилактика на различни видове животни, във ветеринарни клиники, амбулатории, лаборатории. Друга възможност е да работи във вивариуми, в лаборатории, обслужващи изследователските институти, университети, болници или да продължат във висши учебни заведения.

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО– ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ 

·                      Завършилите придобиват знания и практически опит, насочени към производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия;

·                      В региона има потребност  от квалифицирани кадри за малкия и среден бизнес в сектора на производството на храни;

·                      Срок на обучение 4 години, ІІІ степен на професионална квалификация, възможности за кандидатстване по европейски проекти с придобитите диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация;

·                      След завършване на обучението по специалността с придобитите умения , завършващите ще могат да ръководят собствен бизнес, да работят във фирми за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и хранителни вериги или да продължат във висши учебни заведения.

ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

1.Етап:  Подаване на документи – 02-06.07.15г.,Резултати – до 07.07.15г., Записване – 08.07.15г.

2.Етап: Подаване на документи – 10.07.15г., Резултати – до 14.07.15г., Записване – 15.07.15г.

3.Етап:  Подаване на документи – 20.07.15г., Резултати – до 21.07.15г., Записване – 22.07.15г.

Попълване на незаетите места – до 04.09.15г.

Училището разполага с безплатно общежитие, ученически стол с евтина и вкусна храна,  безплатна за социално слаби ученици, физкултурен салон, учебна ветеринарна клиника, учебни и производствени работилници, учебна кола, трактори, обработваема земя и животновъдни ферми.

 

2019  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates