background

Профил на купувача

Обща информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Процедури по възлагане на обществени поръчки

Процедури по глава VIII. "а" от ЗОП (публични покани)
  • няма

Процедури по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП

           2018 ГОДИНА

           2017 ГОДИНА

           2016 ГОДИНА

           2015 ГОДИНА

 

2019  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates