background

Профил на купувача

Обща информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Процедури по възлагане на обществени поръчки

    Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

    Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

 

 

 

      Договор за доставка

 

 

      Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП - ЕНЕРГО ПРО - Продажби

      Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти


Процедури по глава VIII. "а" от ЗОП (публични покани)
  • няма

Процедури по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП

           2019 ГОДИНА

 

 

 

           2018 ГОДИНА

           2017 ГОДИНА

           2016 ГОДИНА

           2015 ГОДИНА

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - 002

2019  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates